tom hylle? Dette gjelder agntilbud

Blir kjøpet utsolgt umiddelbart etter salgsstart blir kundene ofte irriterte. Med rette, for det er faktisk ikke lov.

Det reklamen lover kan ikke alltid holdes i butikk eller på nett. For eksempel er hyllene tomme første salgsdag. Eller leveringsdatoen for artikkelen fra netthandelen er i en fjern fremtid. Med slike såkalte lokketilbud ønsker forhandlere å lokke kunder inn i butikken eller inn på nettsiden. Men det er ikke offisielt tillatt.

Håpet til selgeren: Skuffede kunder vil også kjøpe andre produkter når de er i tvil dersom ønsket vare ikke er tilgjengelig. Ifølge forbrukerrådgivningssenteret i Bremen er virkemidlene kundene har mot denne svindelen håndterbare.

Hvor lenge må et tilbud være tilgjengelig?

Butikker har kun lov til å annonsere med spesielt billige tilbud dersom de er plastkasser tilgjengelig i tilstrekkelige mengder og i rimelig tid, ifølge forbrukerrådgivningen. – Som så ofte er tilfellet, er hva som menes med dette avhengig av den enkelte sak, sier forbrukeradvokat Sonja Welzel. Dersom disse to betingelsene ikke gjelder, er det snakk om uautorisert villedning av kunden.

De grove retningslinjene: Varer til daglig bruk bør være tilgjengelig i to dager fra annonsert salgsdato. I følge forbrukerrådgivningen skal andre spesialtilbud være tilgjengelige første annonsedag. Forhandlere vil sannsynligvis påpeke at et produkt kan bli utsolgt den første dagen av tilgjengelighet. Men selv da bør kundene ha en realistisk sjanse til å få varen i minst de første seks timene.

«Fra et juridisk synspunkt er det ikke alltid tilstrekkelig å angi «så lenge beholdningen rekker», sier Welzel. Det er kun unntak for utsagn som „enkeltvare“ eller „restlager“. Men dersom forhandlere på forhånd mistenker at varen kan bli utsolgt raskt, er de forpliktet til å informere kunden.

Har jeg rett til spesialtilbudet?

Kundene har ifølge forbrukersenteret ingen rettslig krav på spesialtilbudet. Hvis et produkt på tilbud ikke lenger er tilgjengelig, men fortsatt annonseres til en høyere pris, trenger du ikke akseptere det. For eksempel kan alle som allerede har inngått kjøpskontrakten online til en lavere pris insistere på oppfyllelse av kontrakten.

Hvordan beskytter jeg meg mot lokketilbud?

Når det gjelder nettbutikker, gir leveringstiden ofte en indikasjon på om det kan være et lokketilbud. Dersom det ikke er gitt noen konkret leveringsdato, men en vag leveringstid på flere uker, kan man anta at tilbudet er lokkemiddel. Hvis du er i tvil, anbefaler Bremen forbrukerrådgivningssenter å sjekke de generelle vilkårene og betingelsene (AGB) eller de ofte stilte spørsmålene (FAQ). Her finner du ofte informasjon om leverings- og fraktbetingelser.

Et forhåndskjøp bør unngås for enhver pris. Ifølge forbrukerforkjemperne er en reversering av denne betalingsmåten svært kostbar.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt tatt i mot av et lokketilbud?

Hvis en levering er forsinket eller gjentatte ganger utsatt, bør kundene sette en frist for at butikken skal levere varen. Forbrukerforkjempere sier de bør opplyse om at de etter denne perioden vil insistere på umiddelbar tilbakebetaling av kjøpesummen. Erklæringen bør helst skje skriftlig – enten via e-post, men enda bedre per brev. Dersom du ikke lykkes på denne måten, kan du for eksempel kontakte et forbrukerrådgivningssenter.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.